d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 9.


Art. 10.
20/02/2014 De eventuele omzendbrieven betreffende de door de Algemene Raad genomen beslissingen worden ondertekend door de leidend ambtenaar.

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]