d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 11.


Art. 12.
20/02/2014 Als de leidend ambtenaar de uitoefening van sommige bevoegdheden inzake dagelijks beheer overdraagt aan een personeelslid van de Dienst voor geneeskundige verzorging, licht hij de Algemene Raad daarover in, behalve voor de ondertekening van de in artikel 11, 2°, bedoelde correspondentie.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]