d'application à partir du 20/02/2014
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 26 januari 2014 :
Huishoudelijk reglement

Art. 12.


Art. 13.
20/02/2014 De voorlopige voorstellen inzake de aan ambtenaren en beambten van de Dienst voor geneeskundige verzorging op te leggen tuchtstraffen worden door de leidend ambtenaar gedaan.

Art. 14.

FR   NL   [Affichage pour impression]