Publié le 25/06/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Art. 7.


Art. 8.
28/08/2017 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 augustus 2017.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]