Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 1

[Koninklijk besluit 08/04/1954 - B.S. 18/04/1954 p.3143 art.1 Invoeging] In de organismen, gerangschikt in categorie A van de wet van 16 maart 1954, worden ...
      d'application ŗ partir du 01/01/2002