Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2

§ 1. De pensioenen en aanvullende voordelen, die niet maandelijks worden betaald, worden voor de berekeing van de verschuldigde inhoudingen omgerekend in maandbedragen; de pensioenen en aanvullende voordelen die in kapitaal worden uitbetaald, worden evenwel slechts omgezet in maandbedragen na de berekeing van de omzettingsrente zoals bedoeld in artikl 92 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zoals van toepassing op 1 oktober 1980.
(En vigueur le: 01/01/2002 - )

est cité par:

Art. 3bis

De omrekening in maandbedragen bedoeld in artikel 2, § 1, gebeurt ten vroegste bij het einde van het kalenderjaar waarin de pensioenen en aanvullende voordelen werden uitbetaald.
(En vigueur le: 01/01/2002 - )