K.B. 20-7-1971: instelling uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering t.v.v. zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Résumé: Papier versie: Pagina I/36

Note: Historiek vanaf 1-5-2003

Tekst bijgewerkt tot : B.S. 30-4-2021 - Gewijzigd numac: 2021202110

FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Table des Matières du document

Voorafgaandelijke bepalingen

Artikel 1.     Art. 2.

TITEL I - UITKERINGSVERZEKERING

HOOFDSTUK I - DE GERECHTIGDEN

Afdeling I - Bepaling

Art. 3.

Afdeling II - Het bewijs van de hoedanigheid van gerechtigde

Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK II - TIJDVAKKEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Basisbedrag der uitkeringen

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 9bis.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 12bis.     Art. 12ter.     Art. 13.

HOOFDSTUK III - VOORWARDEN WAARONDER DE UITKERINGEN WORDEN VERSTREKT

Afdeling I - Voorwaarden die verband houden met de hoedanigheid van gerechtigde

Art. 14.     Art. 14bis.     Art. 14ter.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.

Afdeling II - De staat van arbeidsongeschiktheid

Art. 19.     Art. 20.     Art. 20bis.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 23bis.     Art. 23ter.     Art. 23quater.     Art. 24.     Art. 25.

Afdeling III - Gevallen waarin de uitkeringen geweigerd of verminderd worden

Art. 26.     Art. 27.     Art. 28.     Art. 28bis.     Art. 29.     Art. 30.     Art. 31.     Art. 32.     Art. 33.

Afdeling IV - De betaling der uitkeringen

Art. 34.     Art. 34bis.     Art. 35.     Art. 36.     Art. 37.     Art. 38.

HOOFDSTUK IV - DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Afdeling I - Het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

Art. 39.     Art. 40.     Art. 41.     Art. 42.     Art. 43.     Art. 44.

Afdeling II - Het Coördinatiebureau

Art. 45.     Art. 46.

Afdeling III - De speciale afdeling van de Technische intermutualistische raad

Art. 47.     Art. 48.     Art. 49.     Art. 50.     Art. 51.

Afdeling IV - Algemene bepaling

Art. 52.

HOOFDSTUK V - DE VASTSTELLING VAN DE STAAT VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Afdeling I - Het begin van het tijdvak van arbeidsongeschiktheid

Art. 53.     Art. 54.     Art. 55.     Art. 56.     Art. 57.     Art. 58.

Afdeling Ibis - Niet tijdige aangifte van de arbeidsongeschiktheid

Art. 58bis.     Art. 58ter.

Afdeling II - De beslissingen in verband met de staat van arbeidsongeschiktheid

a) De tijdvakken van primaire arbeidsongeschiktheid

Art. 59.     Art. 60.     Art. 61.

b) Het tijdvak van invaliditeit

Art. 62.

HOOFDSTUK Vbis. Opgeheven bij K.B. 13-1-03 - B.S. 24-1 - ed. 3

Art. 62bis.

HOOFDSTUK VI - DE CONTROLE

Afdeling I - Algemene bepalingen

Art. 63.     Art. 64.     Art. 65.     Art. 66.

Afdeling II - De administratieve sancties

Art. 67.     Art. 68.     Art. 69.     Art. 70.     Art. 71.     Art. 72.

HOOFDSTUK VII - FINANCIELE EN STATISTISCHE BEPALINGEN

Art. 73.     Art. 74.     Art. 75.     Art. 76.     Art. 77.     Art. 78.     Art. 79.     Art. 79bis.     Art. 79ter.     Art. 79quater.     Art. 80.

HOOFDSTUK VIII - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 81.     Art. 82.

HOOFDSTUK IX - OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 83.     Art. 83bis.     Art. 84.     Art. 85.     Art. 86.     Art. 87.     Art. 88.     Art. 89.     Art. 90.

TITEL II - MOEDERSCHAPSVERZEKERING

HOOFDSTUK I - INSTELLINGEN

Art. 91.

HOOFDSTUK II - TOEPASSINGSSFEER

Art. 92.

HOOFDSTUK III - TIJDVAKKEN VAN MOEDERSCHAPSRUST

Art. 93.

HOOFDSTUK IV - MOEDERSCHAPSUITKERING

Afdeling I - Bedrag van de moederschapsuitkering

Art. 94.

Afdeling II - Te vervullen formaliteiten met het oog op het verkrijgen van de moederschapsuitkeringen

Art. 95.

Afdeling III - De betaling van de moederschapsuitkering

Art. 96.

Afdeling IV - Gevallen van weigering of vermindering van de moederschapsuitkering

Art. 97.

HOOFDSTUK V - TOEKENNINGSVOORWAARDEN BIJZONDERE BEPALING VOOR DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Art. 98.

HOOFDSTUK Vbis - OMZETTING VAN DE MOEDERSCHAPSRUST IN GEVAL VAN OVERLIJDEN VAN DE MOEDER

Art. 98bis

HOOFDSTUK VI - ALGEMENE BEPALING

Art. 99.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/05/2003
16-101/01/2017
Avis du Conseil d'État 06/08/2011
Rapport au Roi 03/09/2011

FR   NL