Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 10.


Art. 11.
01/01/1997 De budgettaire boekhouding is de basisboekhouding.
01/01/1997 De economische boekhouding wordt periodiek opgemaakt in functie van de budgettaire verrichtingen door middel van wederzijdse rekeningen of in functie van eigen aanrekeningen.

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]