K.B. 30-11-1966: vrijwaring van verkregen rechten van ambtenaren die op 1-9-1963 verbonden waren aan dienst gevestigd in Franse, Nederlandse of Duitse taalgebied

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 3-12-1966

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een dienst gevestigd in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied

...

SLOTBEPALINGEN

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]