K.B. 24-10-1936: wijziging en samenordening statuten der Hulp- en Voorzorgskas zeevarenden

Résumé: Numac tekst: 1936102401 - p. 566

Samenvatting: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Historiek vanaf 1-1-2003.

Tekst bijgewerkt tot:

Numac: 1936102401

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Table des Matières du document

TITEL I - ORGANIEKE BEPALINGEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 11bis.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 16bis.     Art. 16ter.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.     Art. 26.     Art. 27.     Art. 28.     Art. 29.     Art. 30.     Art. 31.     Art. 31bis.     Art. 31ter.

TITEL II - Opgeheven bij: K.B. 21-12-67 - B.S. 16-1-68

Art. 32.     Art. 33.     Art. 34.     Art. 35.     Art. 36.     Art. 37.     Art. 38.     Art. 39.     Art. 40.     Art. 41.     Art. 41bis.     Art. 42.     Art. 43.     Art. 44.     Art. 45.     Art. 46.     Art. 47.     Art. 48.     Art. 49.     Art. 50.     Art. 51.     Art. 52.     Art. 53.     Art. 54.     Art. 55.     Art. 56.     Art. 57.     Art. 58.     Art. 59.     Art. 60.     Art. 61.     Art. 62.     Art. 63.     Art. 64.     Art. 65.     Art. 66.     Art. 67.     Art. 68.     Art. 69.     Art. 70.     Art. 71.     Art. 72.     Art. 72bis.

TITEL III - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

HOOFDSTUK I - GELDMIDDELEN

Art. 73.     Art. 74.     Art. 75.     Art. 76.     Art. 76bis.     Art. 77.

HOOFDSTUK II - GENEESKUNDIGE VERZORGING

Afdeling I - Bepaling der verzorging

Art. 78.     Art. 78bis.

Afdeling II - Medewerking van de geneesheren, de tandheelkundigen, de ziekenhuizen en klinieken en de paramedische medewerkers

Art. 79.     Art. 80.

Afdeling III - Gerechtigden op geneeskundige verzorging

Art. 81.     Art. 82.     Art. 83.     Art. 84.     Art. 85.     Art. 85bis.     Art. 86.     Art. 87.

HOOFDSTUK III - VERSTREKKINGEN IN GELD

Afdeling I - Bepaling der uitkeringen

Art. 88.     Art. 89.     Art. 90.     Art. 91.     Art. 92.     Art. 93.     Art. 93bis.     Art. 94.     Art. 95.     Art. 96.     Art. 97.     Art. 98.     Art. 99.     Art. 100.     Art. 101.     Art. 102.     Art. 103.     Art. 103bis.     Art. 104.     Art. 104bis.     Art. 104ter.     Art. 104quater.     Art. 104quinquies.     Art. 105.     Art. 106.     Art. 106bis.     Art. 107.     Art. 108.     Art. 108bis.

Afdeling II - Gerechtigden op vergoeding

Art. 109.     Art. 109bis.     Art. 109ter.     Art. 110.     Art. 110bis.     Art. 111.     Art. 112.

HOOFDSTUK IV - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN VERGOEDING

Art. 113.     Art. 114.     Art. 115.     Art. 116.     Art. 116bis.     Art. 117.     Art. 118.     Art. 119.

HOOFDSTUK IVBIS - WACHTTIJD EN VRIJSTELLING VAN WACHTTIJD

Art. 119bis.     Art. 119ter.     Art. 119quater.

HOOFDSTUK V - TOEZICHT OP DE VERSTREKKINGEN

Art. 120.

HOOFDSTUK VI - REVALIDATIE EN HERSCHOLING

Art. 121.

HOOFDSTUK VII - TOEZICHT

Art. 122.     Art. 123.

HOOFDSTUK VIII - GESCHILLEN

Art. 124.

HOOFDSTUK IX - BESTUURLIJKE SANCTIES

Art. 125.     Art. 126.     Art. 127.     Art. 128.     Art. 129.     Art. 130.     Art. 131.     Art. 132.     Art. 133.     Art. 134.     Art. 135.

HOOFDSTUK X - BEKENDMAKING VAN DE VERZEKERINGSREGELEN

Art. 136.

HOOFDSTUK XI - BEVOEGDHEID

Art. 137.

HOOFDSTUK XIBIS - INZAMELING VAN DE INFORMATIEGEGEVENS

Art. 137bis.     Art. 137ter.     Art. 137quater.     Art. 137quinquies.

HOOFDSTUK XTER - MAXIMUMFACTUUR

Afdeling I - Definities

Art. 137sexies.

Afdeling II - Algemene Bepalingen

Art. 137septies.     Art. 137octies.

Afdeling III - Maximumfactuur vastgesteld op grond van de sociale categorie van de rechthebbende

Art. 137nonies.     Art. 137decies.

Afdeling IV - Maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende en uitgevoerd door de H.V.K.Z.

Art. 137undecies.     Art. 137duodecies.     Art. 137terdecies.

Afdeling V - Maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbenden uitgevoerd door de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

Art. 137quaterdecies.     Art. 137quindecies.     Art. 137sexiesdecies.

Afdeling VI - Bijzondere bepalingen

Art. 137septiesdecies.

HOOFDSTUK XII - OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 138.

FR   NL