K.B. 9-4-1954: bevoegdheden revisoren bij instellingen van openbaar nut

Résumé: Numac tekst: 1954040903 - p. 3140

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 18-4-1954 - Wijzigende numac: 1954040903 - p. 3140

FR   NL  


Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - OPDRACHT VAN DE REVISOREN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

HOOFDSTUK II - ACTIEMIDDELEN VAN DE REVISOREN

Art. 8.     Art. 9.

HOOFDSTUK III - STATUUT DER REVISOREN

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.

FR   NL