Publié le 14/05/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de verdeling tussen rechthebbenden van de pensioenen en vergoedingen in het kader van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstel-pensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme
Artikel 1.
22/03/2016 In de zin van dit besluit dient verstaan te worden onder "wet van 18 juli 2017" : de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]