Koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de verdeling tussen rechthebbenden van de pensioenen en vergoedingen in het kader van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstel-pensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

Art. 1

[B.S. 14/05/2018 Invoeging] Artikel 1.
      d'application à partir du 22/03/2016