Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206bis.

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35460 art.84 Invoeging] § 3. <:W>De bedragen die worden gerecupereerd zijn inkomsten van de verzekering ...
      d'application ŕ partir du 10/05/2014