Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 80bis.


Art. 81.
10/08/1996 De erkenning blijft behouden voor de personen die op 1 september 1983 als orthopedist zijn erkend.
10/08/1996 Die erkenning geldt evenwel slechts voor de verstrekkingen waarvoor die personen als bevoegd zijn erkend.
10/08/1996 Die personen kunnen een verruiming van hun bevoegdheid bekomen als zij, na een passende theoretische en praktische opleiding te hebben gevolgd, een technisch bevoegdheidsexamen afleggen waarvan het programma door Ons wordt bepaald na advies van de Raad.

C. Erkenningsraad voor bandagisten

Art. 82.

FR   NL   [Affichage pour impression]