Publié le 30/09/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Art. 2.


Art. 3.
10/01/2004 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2005, met uitzondering van artikel 2, 2°, dat uitwerking heeft met ingang van 17 augustus 2003, voor wat betreft de betrekking van het hoofd van de Cel Beleidsvoorbereiding en de betrekkingen van de leden van deze Cel.

FR   NL   [Affichage pour impression]