Publiť le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen ter vrijwaring van de rechten verkregen door de eentalige beamten op 1 september 1963 in dienst in de centrale besturen en in de in BelgiŽ zetelende uitvoeringsdiensten

Artikel 1.


Art. 2.
03/12/1966 Gedurende de periode van vijf jaar die volgt op de inwerkingtreding van dit besluit, wordt de eentalige beambte die in dienst was op 1 september 1963 en in een betrekking van een bevorderingsgraad benoemd zou zijn geweest indien die betrekking niet tot het tweetalig kader had behoord, in overtal tot dezelfde graad bevorderd, als de in de betrekking benoemde tweetalige beambte op dezelfde taalrol als hij is ingeschreven.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]