Publié le 07/03/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

Art. 16.


Art. 17.
01/01/2014 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]