Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 3.


Art. 4.
01/01/1997 Een krediet mag slechts worden aangewend voor het doel waarvoor het is bestemd, behoudens in geval van overdracht, toegestaan overeenkomstig de procedure als bepaald in artikel 5 van de wet van 16 maart 1954.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]