Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 329quater.


HOOFDSTUK III.- BEEDIGING
Art. 330.
10/08/1996 De in artikel 175 van de gecoördineerde wet, bedoelde eedformule luidt:
10/08/1996 "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk."


TITEL VI.- FINANCIELE EN STATISTISCHE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I.- ONTVANGSTENBESCHEIDEN

Art. 331.

FR   NL   [Affichage pour impression]