d'application à partir du 01/01/2003
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25.


Tijdelijke leerkracht
Art. 26.
01/01/2003
  -29/12/2016
Voor de tijdelijke leerkracht is het gemiddeld dagloon gelijk aan 1/312e van het jaarloon waarop hij aanspraak had kunnen maken de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid.


Uitzendkracht, seizoenarbeider en tijdelijke werknemer

Art. 27.

FR   NL   [Affichage pour impression]