Publié le 13/12/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften

Artikel 1.


Art. 2.
23/12/2002 Elk verstrekkingenregister wordt per week bijgehouden en ondertekend door de zorgverlener na inschrijving van de laatste verstrekking van die week.
23/12/2002 Voor de toepassing van dit artikel dient onder "week" te worden verstaan, een periode van zeven opeenvolgende dagen, die ingaat op maandag en eindigt op zondag.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]