Publié le 23/03/1968
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 18 maart 1968 houdende bestemming van bepaalde achterstallige bijdragen van zelstandigen, ingevorderd door de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Artikel 1.


Art. 1bis.
05/04/1969 § 1. De bijdragen die door de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn ingevorderd, in toepassing van artikel 52 van het evengenoemde koninklijk besluit van 30 juli 1964, zoals het werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 april 1969, worden gestort aan de betrokken Landsbonden; de verhogingen met 10 pct. blijven in dat geval verworven voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
05/04/1969 § 2. De bijdragen en verhogingen die door de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn ingevorderd in toepassing van artikel 53 van het evengenoemde koninklijk besluit van 30 juli 1964, zoals het werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 april 1969, blijven verworven voor die instelling.

Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]