Publié le 06/04/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 215quinquies.


Art. 215sexies.
01/09/2011 De gerechtigde die een programma van beroepsherscholing volgt, kan aanspraak maken op een premie van vijf EUR per effectief gevolgd uur van opleiding, begeleiding of scholing.
01/09/2011 De gerechtigde die een programma van beroepsherscholing met succes heeft doorlopen, kan aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming van 500 EUR.

Art. 215septies.

FR   NL   [Affichage pour impression]