K.B. 29-3-2019: vaststelling van toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van financiële steunregeling op basis van heffing op zakencijfer van farmaceutische specialiteiten, ingesteld door art 191quinquies van de wet

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 15-4-2019

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikel 191quinquies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.

HOOFDSTUK 2. - Bepalingen opgenomen in uitvoering van artikel 191quinquies van de wet

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 15/04/2019

FR   NL