Publié le 24/09/1998
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 27 augustus 1998 tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de boekhoudkundige gegevens waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering

Artikel 1.


Art. 2
01/01/1998 De verzekeringsinstellingen maken elke maand een magnetische drager over aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering waarbij de uitgaven van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen die in die maand werden geboekt, worden uitgesplitst per maand van verstrekking of van aflevering. Deze magnetische drager bevat de geboekte gegevens, gecumuleerd vanaf de maand januari tot en met de betrokken maand.

Art. 3

FR   NL   [Affichage pour impression]