Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 18.


Afdeling IV - Bepaling van verantwoorde uitgaven
Art. 19.
01/01/1990 Opgeheven bij Verord. 4-6-1984 - B.S. 11-7


Art. 20.

FR   NL   [Affichage pour impression]