K.B. 29-2-1996: vaststelling van het persoonlijk aandeel voor sommige tandheelkundige verstrekkingen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 1-7-2016)

Résumé: Numac tekst: 1996022124 - p. 7165

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Historiek vanaf 1-1-2002

Texte opgeheven door: B.S. 1-7-2016 - Wijzigende numac: 2016022258 - p. 40171

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundigen verstrekkingen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 3bis.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 5bis.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

FR   NL