Publié le 26/11/2003
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 19 mei 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2004 Opgeheven bij M.B. 6-11-2003 - B.S. 26-11 - art. 43

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]