Publié le 26/09/1995
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot uitvoering van de artikelen 53 en 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
06/10/1995 Vaststellingen waaruit het bestaan van een in artikel 1 bedoelde inbreuk kan blijken, worden gedaan door de personen die bevoegd zijn tot het opstellen van proces-verbaal krachtens artikel 169 van de voornoemde wet.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]