Publié le 23/06/1994
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 2 februari 1994 tot uitvoering van artikel 13bis, § 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

Art. 3bis.


Art. 4.
01/01/1993 Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 1993.

FR   NL   [Affichage pour impression]