Publié le 23/09/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 3bis.


Art. 4.
01/01/2002 De uitbetalingsorganismen moeten uiterlijk de achtste werkdagen na het einde van de maand tijdens welke die pensioenen en bijkomende voordelen werden uitbetaald, aan het Rijksinstituut alle aangiften bezorgen van de gegevens in verband met de pensioenen en bijkomende voordelen, in de vorm voorgeschreven door de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]