K.B. 9-7-1979: regelen die toepasselijk zijn in geval van aansluiting of inschrijving in een verkeerde hoedanigheid, bepaald bij art. 164 van de wet

Note: Historiek vanaf 6-8-1985

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 11-12-1987 - B.S. 22-12-1987

FR   NL  


Koninklijk besluit van 9 juli 1979 tot vaststelling van de regelen die toepasselijk zijn in geval van aansluiting of inschrijving in een verkeerde hoedanigheid, zoals bepaald bij artikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL