Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 2.


Art. 3.
03/12/1966 Wanneer hij niet titularis is van de graad, die in de afdeling onmiddellijk lager ligt dan die van de chef, wordt de adjunct met die graad bekleedt. Deze wordt bepaald zonder rekening te houden met de gelijkstellingen die geschiedden op grond van artikel 43, § 3, vierde lid van de gecoördineerde wetten.
03/12/1966 Wanneer hij titularis is van een graad die overeenkomt met de graad, die onmiddellijk lager ligt dan die van de chef, wordt de adjunct met dezelfde graad, als die van de chef bekleed.
03/12/1966 De adjunct op wie het eerste lid is toegepast bekleedt dezelfde graad als die van de chef, wanneer hij aangewezen wordt om in het kader een betrekking in te nemen die overeenkomt met de graad die onmiddellijk lager ligt dan die van de chef en verder de functies van tweetalig adjunct blijft waarnemen.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]