Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 7.


Art. 8.
03/12/1966 De rechten verworven door de ambtenaren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit als taaladjunct aangeduid zijn blijven verworven; bovendien vallen ze onder toepassing van dit besluit voorzover zij nog steeds deze functie uitoefenen.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]