Publié le 14/04/1983
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 april 1983 tot uitvoering van artikel 2, § 3, 6°, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Artikel 1.


Art. 2
01/01/2001 Het koninklijk besluit van 9 april 1975 ter uitvoering van het artikel 2, § 6, vijfde lid, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden wordt opgeheven.

Art. 3

FR   NL   [Affichage pour impression]