Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 21.


Art. 22.
01/01/2005 De Koning bepaalt de aan de voorzitters en leden van het beheerscomité en van de technische comités toe te kennen vergoedingen. Deze vergoedingen zijn ten laste van de instelling die deze personen beheren.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 23.

FR   NL   [Affichage pour impression]