Publié le 17/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 juni 2019 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden

Art. 4.


Art. 5.
01/07/2019 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]