Publié le 31/12/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 173.


Art. 173bis.
15/02/2003 Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1

HOOFDSTUK V.- VERJARING

Art. 174.

FR   NL   [Affichage pour impression]