Publié le 05/04/1997
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 178.


Art. 179.
01/03/1997 Opgeheven bij: Wet 29-4-96 - B.S. 30-4

Art. 180.

FR   NL   [Affichage pour impression]