Publié le 04/06/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 mei 2004 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Artikel 1.


Art. 2.
14/06/2004 Het koninklijk besluit van 20 oktober 1995 tot vaststelling van de graden van het administratief personeel van de Raad van State die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, wordt opgeheven.

FR   NL   [Affichage pour impression]