K.B. 23-3-1982: persoonlijk aandeel rechthebbenden of tegemoetkoming honorarium bepaalde verstrekkingen

Résumé: Numac tekst: 1982000423 - p. 3345

Historiek vanaf 1-4-2004
Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 25-5-2021 - Wijzigende numac: 2021041520

FR   NL  


Koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 1bis.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 4bis.     Art. 4ter.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 7bis.     Art. 7ter.     Art. 7quater.     Art. 7quinquies     Art. 7sexies.     Art. 7septies.     Art. 7octies.     Art. 7novies.     Art. 7decies.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 9bis.     Art. 10.     Art. 10bis.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 201/09/2019
  "   "  01/06/2021
Annexe 01/05/2009

FR   NL