K.B. 8-7-2004: vergoeding van weesgeneesmiddelen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 19-12-2018)

Résumé: Numac tekst: 2004022564 - p. 56156

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 6-12-2018 - B.S. 19-12 - art. 10 - Wijzigende numac: 2018032494 - p. 100520

FR   NL  


Koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I. - DEFINITIES

Artikel 1.

HOOFDSTUK II. - COLLEGE VAN GENEESHEREN VOOR WEESGENEESMIDDELEN

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

HOOFDSTUK III. - PROCEDURE

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

HOOFDSTUK IV. - SLOTBEPALINGEN

Art. 10.

FR   NL