Publié le 24/09/1998
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 27 augustus 1998 tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de boekhoudkundige gegevens waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering

Art. 3


Art. 4
01/01/1998 De in artikel 1 bedoelde magnetische drager en recapitulatieve staat op papier worden opgemaakt volgens de instructies als bijlage A. De in artikel 2 bedoelde magnetische drager wordt opgemaakt volgens de instructies als bijlage B.

Art. 5

FR   NL   [Affichage pour impression]