Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 5.


Art. 6.
01/01/1990 Voor elk dienstjaar wordt aan de verzekeringsinstelling kennis gegeven van de uitkeringsdagen en de aanvaarde uitgaven. Die inlichtingen worden haar meegedeeld samen met een lijst waarop de niet aanvaarde uitkeringsdagen en bedragen alsmede de reden van de afwijzing worden opgegeven. De verzekeringsinstelling heeft na de kennisgeving dertig dagen tijd om zijn bezwaren tegen die afwijzing te laten gelden en de gegrondheid van de uitgave te verantwoorden.

Afdeling II - Staten betreffende de invaliditeit

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]