Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 37undecies.

[B.S. 04/07/2002 Invoeging] Art. 37undecies.
      d'application Ó partir du 01/01/2002