Publié le 26/06/2009
   

FR   NL  

Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 2sexies


Art. 2septies
01/07/2009 Zij die op de lijst, bedoeld in artikel 1bis, 1°, van deze besluitwet, zijn ingeschreven moeten onverwijld elke betrekking als zeevarende of shoreganger aannemen, welke met hun beroepsgeschiktheid en met hun lichamelijke geschiktheid overeenstemt, tenzij het beheerscomité hen onder de door de Koning bepaalde voorwaarden daarvan tijdelijk heeft vrijgesteld.

Art. 2octies

FR   NL   [Affichage pour impression]