Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 63.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, zoals zij door Hem worden ...
      d'application Ó partir du 06/09/1994