Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52sexies.

[Verordening 16/04/1997 - B.S. 19/04/2019 éd.2 p.39796 art.7 Invoeging] <:W>Opdat de aanvraag bedoeld in het eerste lid door de verzekeringsinstelling ...
      d'application à partir du 01/01/2019
      Note: is enkel van toepassing op de aanvragen van adoptieverlof of pleegouderverlof die bij de werkgever vanaf 1 januari 2019 worden ingediend en voor zover het betrokken adoptieverlof of pleegouderverlof ten vroegste vanaf 1 januari 2019 aanvat.