Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52quinquies.

[Verordening 17/12/2014 - B.S. 27/07/2015 p.47720 art.5 Vervanging] § 1. <:M>Het gederfde loon, dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van ...
      d'application ā partir du 06/07/2015